Privacybeleid

Privacybeleid Jetskerart

Jetskerart is een onderneming die tot doelstelling heeft het aanbieden en verkopen van kunstwerken en gerelateerde producten. Om deze doelstelling te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Jetskerart verwerkt deze gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de genoemde activiteiten. 

Jetskerart gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en draagt er specifiek zorg voor dat geen bovenmatige gegevens worden verzameld, dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn, en dat deze persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld. Bovendien worden persoonsgegevens niet verder verwerkt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van Jetskerart.

Verwerking vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waar relevant andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Jetskerart bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en met welke middelen. Daarom is Jetskerart aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Doelen van de gegevensverwerking en verwerkte persoonsgegevens

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Gegevens van klanten: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres (noodzakelijk voor het voeren afhandelen van bestellingen (uitvoering van de overeenkomst) en voor het kunnen benaderen en informeren van de klanten (gerechtvaardigd belang om de doelen van Jetskerart te kunnen bereiken)). Financiële gegevens voor het innen van de betalingen (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

Rechten van betrokkenen

Indien een betrokkene zijn recht op inzage of één van de andere rechten wil inroepen kan hij contact opnemen met Jetskerart via info@jetskerart.nl .

In dergelijk geval wordt binnen 4 weken een overzicht gestuurd van de persoonsgegevens die van die betrokkene worden verwerkt. Indien mogelijk geschiedt de overdracht in persoon. Indien dit niet mogelijk is wordt de betrokkene gevraagd zich te identificeren, om te voorkomen dat gegevens bij een onbevoegde terecht komen.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld zonder toestemming van de betrokkene. Indien een mail wordt verstuurd aan een groep ontvangers worden de mailadressen in het BCC veld opgenomen, zodat deze niet aan alle ontvangers worden ontsloten. 

Website

Op de website van Jetskerart wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zorgen voor de goede werking van de website en ondersteunen het bestelproces. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de site verzameld voor andere doeleinden. Omdat er alleen functionele cookies worden gebruikt is geen toestemming van de betrokkene vereist. De site wordt aangeboden via een beveiligde https verbinding. 

Datalekken

Gegevens worden zorgvuldig verwerkt. Indien onverhoopt gegevens (mogelijk) toegankelijk worden voor onbevoegden wordt dit geregistreerd als een beveiligingsincident. In dat geval wordt vastgesteld of het incident als een datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en of betrokkenen al dan niet geïnformeerd dienen te worden. De opvolging van het incident geschiedt onmiddellijk na bekendwording met het incident. Het is verplicht voor Jetskerart om een datalek binnen 72 uur na ontdekking te melden bij de AP als er een risico voor de betrokkenen wordt verwacht als gevolg van het datalek.